Selecteer een pagina

PRIVACYBELEID


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 02-04-2024

Paes Vastgoed BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en transparante wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze website en/of diensten en is bedoeld om u te informeren voor welke doelen we uw persoonsgegevens gebruiken en hoe wij daarmee omgaan.

Doelen
Wij gebruiken uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens in het kader van dienstverlening om de opdrachten en diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om in dat kader contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kunnen we uw e-mailadres ook gebruiken om op uw verzoek een nieuwsbrief te sturen.

Nieuwsbrief
We gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over vastgoed aanbiedingen. We sturen slechts een nieuwsbrief als u actief hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven op de website of via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief of update.

Doorgifte
We verwerken uw persoonsgegevens slechts binnen de EER. Paes Vastgoed BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, opdracht of dienstverlening, wanneer een wettelijke plicht bestaat om deze  gegevens ter beschikking te stellen of wanneer daarvoor uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming aanwezig is.

Bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Zo maken wij onder meer gebruik van encryptie door een SSL-layer. Verder maken we gebruik van toegangsbeveiliging en antivirussoftware en geven we slechts de noodzakelijke medewerkers en partijen die aan geheimhouding zijn gebonden toegang tot uw persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, tenzij zich omstandigheden voordoen die het rechtvaardigen de gegevens voor een langere periode te bewaren.

Verzoek tot uitoefenen rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent meer rechten toe aan de betrokkene. U heeft het recht op inzage, correctie, gegevensoverdraagbaarheid en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken. U kunt een  schriftelijk verzoek tot ons richten, waarbij we u vragen een deels afgeschermd identiteitsbewijs mee te sturen. Scherm in ieder geval uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN af. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Verder willen we u erop wijzen dat u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens kunt richten via de website van de Autoriteit.

Contact
Heeft u nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of over deze privacyverklaring?
Neem dan contact met ons op via:

Paes Vastgoed BV
Oude Tweebergenpoort 6
6211 TD Maastricht
info @ paesvastgoed.nl
Tel: +31(0)43- 321 61 31

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld als de wet wijzigt. Wijzigingen zullen we publiceren op de website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen we u per e-mail op de hoogte stellen.

Disclaimer
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Wij zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht voor bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. Hoewel alle vormen van informatie op deze website met uiterste zorgvuldigheid zijn opgesteld, staan wij niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud van deze website. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien wij verwijzen naar een andere website door middel van een link, staan wij niet in voor de inhoud of de juistheid van deze websites, of voor de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Lees voor de volledigheid dan ook de privacyverklaring van de desbetreffende website.